RIUDOMS DENTAL POLÍTICA DE PRIVACITAT I

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

Identitat del responsable: FERRES BOSCH S.L.P
Nom comercial: FERRES BOSCH S.L.P
NIF / CIF: B55726541
Correu electrònic: info@riudomsdental.com
CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’accés i/o ús del lloc web atribueix la condició d’usuari, que accepta els termes i condicions d’ús per utilitzar tots els serveis i la informació proporcionada. Les presents condicions generals d’ús del portal regulen l’accés i utilització del lloc web, inclosos els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. Accés o ús del portal, tot o part dels seus continguts i serveis implica la total acceptació de les presents condicions d’ús.

Podeu accedir a la nostra política de privadesa per informar-vos de les dades personals que recopilem i la manera com ho fem.

Aquest lloc, per tant, compleix plenament amb el RGPD (protecció de dades de Reglament (UE) 2016/679) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

RESPONSABILITAT

Qualsevol accés o ús que pugui fer de la informació continguda, és d’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Per tant, l’usuari accepta, explícitament i sense reserves, que l’accés i l’ús del portal, es fa sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús del lloc web. En qualsevol cas, es recomana que periòdicament consulteu aquestes condicions d’ús, ja que es poden modificar.

No garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis i així s’exonera de qualsevol responsabilitat per possibles danys causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, alien a la seva es, o per desconnexions realitzat per obres de millora o manteniment d’ordinadors i sistemes informàtics. No és responsable de la interrupció, suspensió o extinció de la informació o serveis. Així mateix, no es fa responsable de les possibles omissions, pèrdua d’informació, dades, configuracions, accés indegut o violació de confidencialitat que tenen origen en problemes tècnics, comunicacions o omissió humana, causats per terceres persones o no imputables al portal. Ni es fa responsable dels danys causats per l’ordinador o atacs provocades per virus que afecten els programes informàtics, sistemes de comunicació o d’equipament utilitzat per la pàgina web però fabricats o proporcionada per un tercer. El portal pot, el seu criteri, denegar, eliminar, suspendre o bloquejar en qualsevol moment i sense avís previ d’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin aquestes normes.

Excepte en el cas que la Llei expressament dicta en cas contrari i exclusivament amb la mesura i extensió que s’imposa, aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats per l’ús i aprofitament de la informació, dades i serveis Web.

En qualsevol cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar de la informació i serveis oferts o proporcionats per tercers diferents de l’empresa. La responsabilitat serà el tercer proveïdor, soci o altres.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’empresa és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com els elements continguts en la mateixa. Tots els drets són reservats.

En virtut de les disposicions dels articles 8 i 32.1, paràgraf 2, de la Llei de propietat intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució i comunicació pública, incloent-hi el seu mode de disposició, de tot o part del el contingut d’aquest lloc web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’empresa.

ENLLAÇOS, BANNERS

On https://www.riudomsdental.com inclou enllaços a altres llocs, té una finalitat merament informativa i no implica que l’empresa recomana i/o garanteix aquests portals, més que no exerceix cap control, o és responsable de la mateix.

BLOG

On https://www.riudomsdental.com té una secció de Blog, la seva finalitat és la difusió dels diferents serveis oferts per l’empresa. El propietari del lloc web no es responsabilitza de les opinions dels usuaris, i es reserva el dret a eliminar els comentaris que puguin ser ofensius o degradant i bloquejar i evitar futurs informes procedents dels autors d’aquests comentaris.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, (RGPD (UE) 2016/679) aplicable a partir del 25 de maig de 2018, FERRES BOSCH SLP informa com a Responsable del Tractament de les Dades de Caràcter Personal que vostè pugui facilitar de forma voluntària a través d’aquesta web, que aquestes seran tractades respectant en tot moment la legalitat vigent.

1. IDENTIFICACIÓ

Titular: FERRES BOSCH S.L.P
NIF: B55726541
Domicili social: C / Lopez d’Hoyos, 78
Correu electrònic: info@riudomsdental.com
INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat sobre la forma en què FERRES BOSCH SLP recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web https://www.riudomsdental.com (en endavant, el “lloc web”), així com els propis de la seva connexió i navegació a través del lloc web (en endavant, la “navegació”) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a FERRES BOSCH SLP a través de qualsevol contracte de prestació de serveis que celebri amb aquesta empresa.

L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o els de tercers, a FERRES BOSCH S.L.P.

2. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del lloc web d’FERRES BOSCH S.L.P són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos, o no es faciliten correctament, no podran atendre les sol·licituds realitzades a través d’aquests formularis.

3. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ FERRES BOSCH S.L.P LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

En funció de les sol·licituds de l’Usuari, les dades personals recollides seran tractades per FERRES BOSCH S.L.P acord amb les següents finalitats:

Gestionar les sol·licituds de serveis dirigides per l’Usuari.
Gestionar la subscripció a la newsletter i posterior remissió de la mateixa.
Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de FERRES BOSCH S.L.P, per mitjans electrònics i / o convencionals, en els casos en què l’Usuari així ho consenti expressament.
Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades, per mitjans electrònics i / o convencionals, llevat que l’Usuari indiqui el contrari marcant la casella corresponent, o mostri la seva oposició a aquest tractament.
Gestionar la prestació dels serveis contractats, així com de qualssevol serveis addicionals a aquest.
Gestionar la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per FERRES BOSCH S.L.P i / o a la percepció de la seva imatge com a companyia.
Les dades de l’Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·liciti la seva baixa a FERRES BOSCH S.L.P, s’oposi o revoqui el seu consentiment.

4. QUÈ DADES DE L’USUARI TRACTARÀ FERRES BOSCH S.L.P?

FERRES BOSCH S.L.P podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada per l’Usuari:

Dades identificatives: nom, cognoms
Dades de contacte: Adreça postal, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.
Codis o claus d’identificació de l’Usuari.
Dades de característiques personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.
Dades de preferències.
Dades de geolocalització.
En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privadesa, eximint a FERRES BOSCH SLP de tota responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, FERRES BOSCH S.L.P podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

5. Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que necessitin del consentiment de l’Usuari per la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.

Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb FERRES BOSCH SLP a través dels canals següents: Per mitjà d’un escrit dirigit a l’adreça postal que apareix en l’encapçalament de la present política, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’ direcció info@riudomsdental.com, en ambdós casos amb l’àncora “Protecció de Dades” adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat o passaport en vigor, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

Revocar els consentiments atorgats.
Obtenir confirmació sobre si en FERRES BOSCH S.L.P s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
Accedir a les seves dades personals.
Rectificar les dades inexactes o incompletes.
Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Obtenir de FERRES BOSCH S.L.P la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de FERRES BOSCH S.L.P
Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
Així mateix, s’informa a l’usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Autoritat de control competent.

11. MESURES DE SEGURETAT

FERRES BOSCH SLP tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

 
 

Asimismo, se informa al usuario de que en cualquier momento podrá interponer una reclamación relativa a la protección de sus datos personales ante la Autoridad de control competente.